Voorwaarden

BELLEBEL, Concertplein 2 A, 8680 Koekelare

Ondernemingsnummer BE 0896.957.119

Bankrekeningnummer: BE55 6528 4408 0544

Algemene voorwaarden opgemaakt op 18/02/2017

1.    De algemene voorwaarden, die toegankelijk zijn voor iedereen op de website van Bellebel, zijn van toepassing op alle aangeboden artikels.

U geeft te kennen dat u met de leverings-en betalingsvoorwaarden akkoord gaat, bij het plaatsen van een bestelling. Bellebel kan ten allen tijde de leverings-en betalingsvoorwaarden wijzigen.

Bellebel garandeert dat het bestelde en geleverde product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2.    De levering van het aangekochte artikel gebeurt zolang de voorraad strekt.

De levering zal  plaatsvinden binnen een redelijke termijn en nadat het bestelde artikel betaald werd door de koper. De verzendingskosten zijn ten laste van de koper.

Verkeerde doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen leiden tot extra kosten voor de koper.

Op maandag en tijdens de verlofperiode van Bellebel worden geen pakjes verstuurd.

Als de koper zijn pakje te laat ophaalt in een ophaalpunt, komt dit pakje terug bij Bellebel. Bellebel kan het opnieuw verzenden naar de koper, mits betaling van de nieuwe verzendingskosten.

 

3.    Het aanbod bevat een volledige omschrijving van het product. Deze bevat de prijs en de eventuele korting. Alle prijzen zijn BTW inbegrepen. Verzendingskosten zijn niet inbegrepen.

Betaling gebeurt via overschrijving op bankrekening BE55 6528 4408 0544 van Bellebel, Concertplein 2A, 8680 Koekelare.

Niet betaalde bestellingen zullen worden geannuleerd na 5 dagen door de verkoper.

 

4.    De koper heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij/zij af ziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een reden binnen de veertien dagen vanaf de dag die volgt op de levering, Wet van 6 april 2010 verkoop op afstand aan consumenten.

Indien gebruik gemaakt wordt van die wet, moeten de geleverde artikelen in de originele staat, met de originele labels, in de oorspronkelijke verpakking, ongebruikt, teruggezonden worden op eigen risico en op eigen kosten naar Bellebel Concertplein 2A 8680 Koekelare.

Oorbellen worden op hygiënische redenen niet  teruggenomen.

De retourzending zal door Bellebel gecontroleerd worden. Indien aan de voorwaarden voldaan is, zal Bellebel de koper terugbetalen via overschrijving op het bankrekeningnummer van de koper binnen de veertien dagen.

 

5.    Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumenten verkoop, voorzien in her Burgerlijk Wetboek.

Als een product niet voldoet aan de overeenkomst, dient de koper de verkoper binnen de zeven dagen volgend op de levering, op de hoogte te brengen.

 

6.    Bellebel is niet verantwoordelijk voor een vertraging in de uitvoering omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekort aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

7.    Wij proberen onze artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven aangevuld van met foto’s van deze artikelen. Al onze artikelen worden steng gecontroleerd op fouten en gebreken. Typfouten kunnen zich voordoen. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Indien u een klacht hebt dient u deze aangetekend mede te delen binnen de vijf dagen na de ontvangst van de goederen om ontvankelijk te zijn. Wij stellen alles in het werk om klachten te vermijden. Wij zoeken steeds naar een gepaste oplossing.

 

8.    Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden behandeld volgens het Belgisch recht.